Personal


PÅ Bista Mekan arbetar mellan 30-35 personer, på tre olika avdelningar, Bilpåbyggnad, Rostfritt samt Byggnadssmide.

Smide är den största avdelningen med ca 21 personer, Bilpåbyggnad är ca fem personer samt Rostfritt fyra personer.

 

Personalomsättningen har varit låg under åren men pensionavgångar har gjort att vi under senare år föryngrat personalstyrkan.

 

Till höger kan ni se ett smakprov på personer som jobbar hos oss.

Trappor 

Se trappor vi
producerat
Stålhallar 

Se stålhallar vi levererat.
 Crossbussar 

Se bilder på
crossbussar
Räcken & grindar 

Se våra räcken & grindar.